12 Апрель 2013

В Україні виходить перший номер журналу «Ісламознавчі студії»

У виданні будуть здебільшого представлені дослідження учених-членів ВГО «Український центр ісламознавства», молодих науковців, які беруть активну участь у щорічних тематичних конкурсах з ісламознавства, організаторами яких є ВГО «Український центр ісламознавства» спільно з ВАГО «Альраїд». Почесне місце буде відведено дослідженням відомих зарубіжних учених-ісламознавців.

Автори зосереджуватимуть увагу на актуальних проблемах життя і розвитку поліетнічної мусульманської громади України, її внеску у формування сучасної демократичної європейської держави, якою прагне стати наша спільна Батьківщина, в утвердження в українському суспільстві високої моралі і духовності, міжнаціонального і міжконфесійного миру і злагоди; ролі кримськотатарського питання в сучасному політичному і цивілізаційному процесах в Україні.

Не залишаться осторонь такі питання як модернізаційні процеси в ісламському світі, розвиток ісламської банківської системи, роль і місце ісламського світу в сучасних геополітичних і геоекономічних процесах; роль і значення наукової спадщини видатних українських мислителів-мусульман (І. Гаспрінський, М. Асад, А. Кримський та інші).

Електронний журнал також міститиме аналітичні дослідження, статті і моніторинги про актуальні проблеми європейської мусульманської громади, її внесок у розвиток сучасної європейської цивілізації. Всі бажаючі мають змогу ознайомитись з альманахом на сайті.