26 Февраль 2013

В книгарні поступила книга «На перехресті духу і світу» – короткий нарис про сакральний живопис України

 

Книга є ілюстрованим науково-популярним виданням, скерованим до широкого загалу читачів та не вимагає спеціалізованої мистецтвознавчої і теологічної підготовки. Сьогодні ікона повернулась до суспільного і культурного простору України після років примусового атеїзму. Чим є ікона в українській релігійній та культурній традиції та яке значення має для нас сьогодні? Ікона набула великого поширення поза Церквою, їй присвячено багато книжок і альбомів, її можна побачити всюди, також у сувенірних крамничках як символ східної духовності. Однак ікона – це особлива книга, для прочитання якої слід володіти мовою символів. Сучасна людина як релігійна, так і не-релігійна втратили розуміння мови символів. Храм подеколи сприймається просто як музей і втрачає своє призначення. Одним з прикладів є виникнення явища так званої антиікони, себто кічу.

 

В книзі йдеться про те, що український сакральний живопис є особливим явищем у світовому, національному мистецькому та релігійному вимірах. Він є чудовим виразом і документацією перехрещення впливів візантійсько-руської східної традиції з латинською західною на українських землях впродовж століть – від Київської Русі до сьогодні. Тема іконопису як феномена сакрального живопису не зводиться лише до його місця в Церкві східного обряду. Адже Україна – мультиконфесійна християнська країна з давньою традицією релігійного діалогу.

 

Книга складається з розділів «Прочитати ікону», присвяченому історії та теології ікони, «Руський іконопис», «Іконопис доби Відродження», «Іконопис доби бароко», «Модерний іконопис ХІХ-ХХ ст.» та «Пошуки сучасних майстрів та антиікона». До ілюстрацій додаються коментарі, в яких пояснюється іконографія сюжету, символіка, значення свят та народна традиція, пов’язана з ними.

 

Видання не претендує бути вичерпним дослідженням сакрального живопису України і є авторським поглядом на це явище на перетині земного, людського та небесного, себто божественного, світів. Ікона як діалог вірянина з Богом є наративом, себто своєрідною книгою, яка не лише дозволяє нам прочитати мову символів релігійної людини, але й знаки, вписані у культурний простір українського народу. Книга є запрошення заглибитись у особливий світ діалогу людини з Богом, де перетинається земне і небесне, світське і духовне.