17 Апрель 2013

У Київському Патріархаті побільшало докторів наук


Робота виконана на кафедрі церковної історії КПБА під науковим консультуванням протоієрея Юрія Мицика, – доктора історичних наук, професора, професора кафедри церковної історії Київської православної богословської академії УПЦ Київського Патріархату, завідувача відділу пам’яток княжої та козацької доби Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України.

Офіційними опонентами, які позитивно оцінили роботу, виступили: митрополит Львівський і Сокальський Димитрій (Рудюк) – доктор церковно-історичних наук, доцент, голова Інституту церковної історії УПЦ Київського Патріархату; Степовик Дмитро Власович, доктор богословських наук – доктор філософії, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри філософії Київської православної богословської академії, завідувач відділу образотворчого мистецтва Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України; Ямчук Павло Миколайович – доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії та соціальних дисциплін Одеського державного університету внутрішніх справ, професор кафедри соціально-гуманітарних та правових дисциплін Уманського національного університету садівництва.