23 Январь 2013

У Києві відбудеться Міжнародна конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”

Питання, що виносяться на розгляд:

1. Історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії Церкви.

2. Актуальні питання історії Церкви.

3. Особистість і Церква: історико-біографічні розвідки.

4. Археологічні дослідження пам’яток церковної давнини.

5. Проблеми дослідження та збереження пам’яток матеріальної культури релігійного призначення.

6. Історико-правові аспекти діяльності Церкви.

Конференція проводитиметься з 29 по 31 травня 2013 р. (3 дні):

·      перший день (29 травня) – пленарне засідання та робота секцій “Історичні, джерелознавчі та методологічні студії давньої та середньовічної Церкви”, “Дослідження та збереження пам’яток матеріальної культури релігійного призначення”.

·      другий день (30 травня) – робота секцій “Археологічні дослідження пам’яток церковної давнини”, “Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія”.

·      третій день (31 травня) – засідання круглого столу.

Кінцевий термін подачі заявок і матеріалів – 24 квітня 2013 р. Матеріали планується опублікувати окремим збірником до початку роботи конференції.

Доповіді приймаються в електронному варіанті в форматі Word doc або rtf обсягом до 10 тис. знаків (5 сторінок формату А-4, 14 кегль, інтервал 1,5), шрифт – Times New Roman. Посилання подаються у квадратних дужках з їх наскрізною нумерацією (напр.: [3, 17], де 3 – порядковий номер у списку використаних джерел, 17 – номер сторінки). Окремо слід додати заявку з повною інформацією про себе.

Оргкомітет конференції залишає за собою право редагування матеріалів та їх вибіркової публікації в залежності від наукової вагомості.

Проїзд і проживання – за власний рахунок. Телефон для довідок: (044) 254-52-65. E-mail: bolhovitinov@ukr.net