7 Март 2013

Шостий випуск збірника наукових праць “Гуржіївські історичні читання” торкнеться історії української культури та духовності

Структура видання передбачає дослідження за такими напрямами:

- Історіографія, джерелознавство, теорія та методологія історичних досліджень;
- Анторопологічний вимір історії;
- Етносоціальні та демографічні процеси в історичному контексті;
- Історія української культури та духовності;
- Актуальні проблеми історії України;
- Всесвітня історія

Статті мають відповідати всім вимогам ВАК України, їх можна надсилати до 15 квітня 2013 р. в електронному і в роздрукованому варіантах. Контакти щодо вимог написання і оформлення статей: guchi5@ukr.net, телефон 067-938-17-76 – відповідальний секретар збірника наукових праць «Гуржіївські історичні читання» – Івангородський Костянтин Васильович.

Редакційна колегія залишає за собою право відбору матеріалів до друку.

Вихід збірника друком передбачено на серпень-вересень 2013 року.